2/20/09

article in mizzima Part 3

ၾကံဳရဆံုရ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး အၾကိဳကာလ - အပိုင္း (၃)
ကိုေမာ္ | အဂၤါေန႔၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၀၉

ထိုစကားရည္လုပြဲ ၿပီးဆံုး၍ကား ခဏၾကာမွ် အနားယူၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ေျမလတ္ သံဃာေတာ္မ်ား စုစည္းၾကကာ ဦးဂမၻီရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို အသံုးျပဳၿပီး သံဃာ့ အစုအဖြဲ႔ေလးတခုကို ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿပီး၍ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာအမ်ားစု၏ သေဘာတူညီမႈကိုရယူကာ ႏိုင္ရာတာဝန္ အသီးသီးကို ခြဲေဝယူၾကၿပီးေနာက္ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ (ေျမလတ္ေဒသ) ဆိုတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔ေလးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။


ထိုေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၌ _

1. ဦးဣႆရိယ (ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္း) - အေထြေထြတာဝန္ခံ (လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္)
2. ဦးဝါယမသာရ - တြဲဖက္တာဝန္ခံ (စာေရးသူ)
3. ဦးသီလာနႏၵ - စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံ
4. ဦးဝိမလ - စည္း႐ံုးေရးတာဝန္ခံ
5. ဦးသံဝရ - စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ခံ
6. ဦးဣႏၵာစာရ - ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံ
7. ဦးေခမိက - ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ
8. ရွင္ေဝဠဳရိယ - ေရနံေခ်ာင္း တို႔ႏွင့္ ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္

စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ခံဆရာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ သံဃာေတာ္ စုစုေပါင္း ၁၁ ပါးက အသီးသီးေသာ တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝယူၾကကာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္က သံဃာတခ်ဳိ႕ႏွင့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ သံဃာတခ်ဳိ႕ကို မိမိအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ျဖစ္၍ တာဝန္ေပးၿပီး ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းဖို႔္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးဣႆရိယႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္သာ လ်ာထားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးဣႆရိယက “ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ ေျမလတ္အဖြဲ႔၏ ပထမဦးဆံုး လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ေတာ္ပါ ေမတၱာသုတ္ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာဘာဝနာကို မိမိတို႔ တာဝန္ယူရာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား၌ မိမိတို႔ ေဒသအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားကို စုစည္းကာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီး ေမတၱာပို႔သေသာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ားကို လျပည့္လကြယ္ေနတိုင္း ျပဳလုပ္ၾကရန္” တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိမိအေနျဖင့္လည္း “ေကာင္းပါတယ္ လုပ္ရမွာေပါ့” ဟုသာ သေဘာထားေပးျဖစ္ခဲ့၏။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္တခုကို ထပ္မံေလ့လာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ တိုင္ပင္ခဲ့ၾက၏။ ထိုသို႔ တိုင္ပင္ရာတြင္ သံဃာတခ်ဳိ႕က ၎တို႔၏ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲ နီးလာသည္ျဖစ္၍ မိခင္စာသင္ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔ အေစာတလ်င္ ျပန္ၾကြရန္ စိတ္အားသန္ေနၾကသည္။ မိမိအပါအဝင္ သံဃာတခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ကား ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူၿပီး ထပ္မံေလ့လာကာ ေဆြးေႏြးလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပန္ၾကြလိုၾကသည့္ သံဃာတခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ၾကြခ်ီၾကဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကကာ ျပန္မၾကြလိုဘဲ ဆက္လက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးလိုၾကသည့္ သံဃာတခ်ဳိ႕လည္း ေနခဲ့ၾကဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရ၏။

ဆြမ္းကြမ္းကိစၥႏွင့္ အျခား လိုအပ္သည္မ်ားကို တာဝန္ယူကာ လႉဒါန္းေနၾကေသာ ဒါယိကာမ်ားကုိလည္း၊ ျပန္ၾကြမည့္သံဃာေတာ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ျပန္ၾကြႏိုင္ေစေရးအတြက္ ခရီးစရိတ္၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခား မိမိတို႔ သဒၶါတရား ထက္သန္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ လႉဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကို လႉဒါန္းပူေဇာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းၿပီး က်န္ရွိသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္လည္း ဆြမ္းကြမ္းကိစၥကို ဆက္လက္စီမံႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရ၏။

ထို႔ေနာက္ သံဃာ့ဒူတ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ အပါအဝင္ မိမိတို႔ ေျမလတ္အဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ မန္းသံဃာတခ်ဳိ႕ စုစည္းကာ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္တခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္မံေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲ၌ နအဖ စစ္အစိုးရကုိ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံျပဳ အံတုကာ နာခံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ေလ့လာဖြယ္ရာ အျဖာျဖာတို႔ကို စုေပါင္းေလ့လာ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ဒုတိယပတ္ အကုန္ထိ ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယအပတ္အတြင္း ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၾက၏။ ရန္ကုန္၌ ဦးဂမၻီရ၏ တာဝန္ယူဧည့္ခံမႈျဖင့္ တည္းခိုလည္ပတ္ကာ အရွင္ဂမၻီရႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ထပ္မံေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတို႔ ေနထိုင္သီတင္းသံုးရာ ေျမလတ္ေဒသသို႔ အသီသီးျပန္ၾကြခဲ့ၾက၏။

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္သာ လိုအပ္လာခ်ိန္မွ ဦးဣႆရိယနဲ႔ မိမိ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ျပန္ရခဲ့ပါသည္။ ဦးဂမၻီရ လက္ကိုင္ဖုန္းမွတဆင့္ ဦးဣႆရိယနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ရာက မိမိတို႔ကုိ ေမတၱာပို႔သေသာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွ အစျပဳၿပီး လျပည့္လကြယ္ေန႔တိုင္း ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ပါဝင္သည့္ သံဃာထု အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အုပ္စုခြဲကာ အေသးစား လႈပ္ရွားမႈေလးက အစျပဳ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့၏။ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ကူးထားၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။

မိမိအေနျဖင့္လည္း “ေကာင္းပါးတယ္ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္သံဃာထုအတြင္း မိမိတို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္တတ္လာျခင္း အစရွိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ အေလ့အထေလးတခု (သို႔မဟုတ္) အသိစိတ္ဓာတ္ေလးတခုေတာ့ ျဖစ္သြားႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားကာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့လိုက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတို႔ ေျမလတ္အဖြဲ႔ စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ခံ ရဟန္းပ်ဳိမ်ား အေျခစိုက္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းပြဲေလးမ်ားကို အသီးသီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ကူးထားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ရ၏။

ထို႔ေနာက္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွစကာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေလာကမွန္ကင္းဘုရား ေက်ာက္စာ႐ံုဘုရား၊ (ရွစ္မ်က္ႏွာ) စေနနံဘုရားတို႔၌ “ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဗမာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အတြက္ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ကိုင္စြဲကာ ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ေမတၱာပို႔သေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သံဃာအပါး ၃ဝ ခန္႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲအတြက္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္မွ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚ စာသင္တိုက္ အသီးသီးရွိ မိမိႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာ သံဃာတခ်ဳိ႕ကို စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ကာ ညေန ဆုေတာင္းပြဲမစမီ မိမိတို႔ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ထားရာ ေစတီမ်ားသို႔ အခ်ိန္မီ ၾကြေရာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳရာတြင္ အခ်ဳိရည္ အစရွိေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ၾကမည့္ အလႉရွင္မ်ားထံသို႔လည္း အခ်ိန္မီ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားကာ စည္း႐ံုးျပင္ဆင္ခဲ့ရ၏။

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ကာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ေလာကမွန္ကင္းေစတီတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ သံဃာ ၈ ပါးႏွင့္အတူ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့သလို ေက်ာက္စာ႐ံုဘုရားအတြင္း၌လည္း ဦးသံဝရ ဦးေဆာင္ကာ သံဃာ ၉ ပါး၊ (ရွစ္မ်က္ႏွာ) စေနနံဘုရားတို႔၌လည္း ဦးေခမိက ဦးေဆာင္ကာ သံဃာ ၆ ပါးႏွင့္အတူ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကသလို အျခားေစတီ အသီးသီး၌လည္း တာဝန္ခံ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ားကုိ သီတင္းတပတ္ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း တညီတညြတ္တည္း အပတ္စဥ္ စုစည္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၌လည္း တာဝန္ခံ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ ေမတၱာသုတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ေမတၱာပို႔သေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရ၏။

ဦးဂမၻီရႏွင့္ မိမိတို႔ ရန္ကုန္၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ဦးဂမၻီရဆီ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေလ့လာဖြယ္ရာ စာအုပ္စာေပ အမ်ားအျပားရွိသည္ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ မိမိကလည္း စာဖတ္ဝါသနာပါသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္း တက္ၾကြမႈ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ ေလ့လာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အခါ ဦးဂမၻီရက သူ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲၿပီးသည့္အခါ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေသာ စကားရပ္ကို အေျခခံကာ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၌ စေလၿမိဳ႕မွ ဦးဂမၻီရထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ မိမိစာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီးၿပီျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဣႆရိယမွတဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးဂမၻီရက သူ ခရီးထြက္စရာ အေၾကာင္းကိစၥ ေပၚလာသည္ျဖစ္၍ တပတ္ေလာက္ ေစာင့္ပါရန္ မိမိထံ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိလည္း မင္းဘူးႏွင့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ခဲ့၏။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ဦးဂမၻီရ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၿပီဟု အေၾကာင္းၾကား၍ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မွအျပန္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၃ နာရီေလာက္က်မွ ဦးဂမၻီရႏွင့္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ရခဲ့၏။ မိမိ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ ဦးဂမၻီရက သူ ယခုေလာေလာဆယ္ အစည္းအေဝးတခု ရွိေနသည္ျဖစ္၍ သည္းခံၿပီး နာရီဝက္ခန္႔ ေစာင့္ရန္ႏွင့္ မိမိအတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ သူ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမနီကုန္း ကားမွတ္တိုင္အနီး ေလာကနတ္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၌ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳလုပ္ကာ ထိုင္ေစာင့္ေနလိုက္၏။ တနာရီ ဝန္းက်င္ခန္႔ၾကာမွ ဦးဂမၻီရ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိလက္ကို ဆြဲကာ အေရးတၾကီး ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ကိစၥရွိ၍ တာေမြေစ်းေရွ႕သို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ ထြက္လာခဲ့ၾက၏။

တာေမြဗလီ အနီးအနားရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တခု၌ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေသာ အယ္ဒီတာတဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္စရာ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ မိမိက တျခားစားပြဲဝိုင္းသို႔ ေရွာင္ေပးခဲ့ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔မွ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရာက္ရွိၾကကာ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေနၾကသူ လူငယ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ထန္းေျခာက္ပင္ေကြ႔အနီး ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကးတခ်ိဳ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိေနသျဖင့္ ဦးဂမၻီရမွ ေခတၱ အကူအညီေပးကာ ေျပလည္ေစၿပီးေနာက္ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္မွ မိမိတို႔ ေရႊျပည္သာ ဆရာစံရပ္ကြက္္ရွိ ဒါယကာတဦး ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့၏။

ထို႔ေနာက္ မိမိသည္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံရပ္ကြက္္ရွိ ဦးဂမၻီရ ေခတၱ သီတင္းသံုးရာ ဒါယကာတဦး အိမ္တြင္ပင္ ဦးဂမၻီရႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအိမ္၌ သထံုၿမိဳ႕မွ ရဟန္းပ်ဳိတပါးလည္း ဦးဂမၻီရႏွင့္ အတူေနကာ ႏိုင္ငံေရးအရ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဦးဂမၻီရ၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံဖိုင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္မွာ မိမိ ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီး၍ ဦးဂမၻီရထံ ဖုန္းဆက္စဥ္ အခ်ိန္က ပုညကရ ရဟန္းငယ္မ်ားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး အျပန္အလွန္ အၾကံျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရ၏။

ထို ပုညကရ ရဟန္းငယ္မ်ား သမဂၢသည္ သံဃာထုအခြင့္အေရးကို ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ရန္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အစရွိေသာ အေရးကိစၥ အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သံဃာထုအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းေေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ဦးဂမၻီရသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ကာ သံဃာထုအတြင္း၌လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အေတာ္ဝင္ဆံ့ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ထ႔ိုအတူ သံဃာထုအတြင္း စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကာ အဆက္မျပတ္ အေလးအနက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ၏။ ထို႔အျပင္ လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ကာ သူတို႔ႏွင့္ပင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစံုကို ေနာက္ကြယ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။

ထိုစဥ္က ဦးဂမၻီရႏွင့္ မိမိတို႔ အတူေနထိုင္ခဲ့ရာ ကာလအတြင္း မနက္ ၉ နာရီေလာက္တြင္ ေရႊျပည္သာအိမ္မွ ထြက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ ထိုသို႔ ေျခဆန္႔မိရာအခ်ိန္၌ မိမိတို႔ ခ်ိတ္ဆက္မိရာ သံဃာထု၊ လူငယ္ထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားရွိသလို ကိစၥအေထြအထူး မရွိသည့္ အခ်ိန္တခ်ဳိ႕တြင္ကား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည္႔လည္ကာ လူထုတြင္း အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ည ၁ဝ နာရီ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္မွ ပံုမွန္ဆိုသလို အိမ္ျပန္ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ မိမိတို႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္လည္း အိပ္ရာမဝင္ႏုိင္ၾကေသးဘဲ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္စဥ္က လူထုတြင္း အေတြ႔အၾကံဳ၊ မိမိတို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ ေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာထု အေျခအေနအျပင္ မိမိတို႔ ေတြ႔ၾကံဳဆံုဖူးခဲ့ရာ နယ္ေဒသအသီးသီး၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အစရွိေသာ ေရာက္တတ္ရာရာမ်ားကိုလည္း ကြမ္းတၿမံဳ႕ၿမံဳ႔ဝါးရင္းက ေဆြေႏြးဖလွယ္ၾကကာ နံနက္ ၁ နာရီ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္မွ မိမိတို႔ ၃ ပါး ပံုမွန္ အိပ္ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။

မိမိေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာမီ သထံုၿမိဳ႕က မိမိတို႔ႏွင့္ အတူေနသူ ကိုယ္ေတာ္တပါး ကိစၥတခုျဖင့္ ခရီးထြက္သြားခဲ့၍ မိမိႏွင့္ ဦးဂမၻီရ ႏွစ္ပါးတည္းသာ က်န္ရွိခဲ့ကာ ဆြမ္းကြမ္းကိစၥ အဝဝတို႔ကုိ ဦးဂမၻီရ၏ ဒါယကာမ်ားမွ တာဝန္ယူ ကပ္လႉခဲ့သည္။ သီတင္းတပတ္ေလာက္အတြင္း ဦးဂမၻီရ အစီအစဥ္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က ကုိယ္ေတာ္တပါး ေရာက္ရွိလာကာ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေနထိုင္လႈပ္ရွားေနစဥ္အတြင္း ဦးဂမၻီရ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ (ရန္ကုန္) ၏ လႈပ္ရွားမႈ တစိတ္တေဒသကို သိရွိခဲ့ရ၏။

ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ (ရန္ကုန္) ဆိုတဲ့ သံဃာ့အစုအဖြဲ႔ေလးတခုကုိ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ ဦးဂမၻီရ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ရဟန္းပ်ဳိမ်ား စုေပါင္းပါဝင္ကာ သံဃာေတာ္ေပါင္း ၉ ပါးျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သဒၶမၼာဝံသာ႐ံု ေက်ာင္းတိုက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂ဝဝ၆ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈမွ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ လူထု အေထြေထြ အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါက ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ (ရန္ကုန္) မွ ဦးေဆာင္ကာ နအဖ စစ္အစိုးရကုိ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့၏၊ ေၾကညာခ်က္ကုိ သံဃာထုႏွင့္ လူထုအတြင္း တစိတ္တေဒသ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန အစရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၾသဇာအရွိန္အဝါၾကီးမားေသာ စာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ၾကီး ၂၅ ပါးထံသို႔လည္း ေပးပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့၏။

No comments: